Ako zvýšiť kvalitu slovenských úradníkov

  • 09.01.2019

Predstavitelia Rady pre štátnu službu sa v pondelok 10. decembra 2018 zúčastnili na podujatí na túto tému v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. S prezentáciami vystúpili riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Š. Kišš, riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS) G. Šípoš, generálna tajomníčka služobného úradu Úradu vlády SR T. Janečková, docentka K. Staroňová z Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (EK) L. Vašáková.

ÚHP prezentoval predbežné výsledky štúdie o odmeňovaní vo verejnom sektore. Úrad vlády SR popísal kroky a aktivity, ktoré boli realizované s cieľom zvýšiť integritu a dôveryhodnosť štátnej služby. Zistenia o vplyve politických cyklov na stabilitu v štátnej službe uviedla docentka Staroňová. EK dlhodobo odporúča Slovenskej republike zlepšenia v oblasti verejnej služby, stále však eviduje nedostatky vo fungovaní inštitúcií a kvalite ich výstupov. Výskum TIS sledoval platy vybraných vysokých štátnych činiteľov a dospel k záverom, že existujú výrazné disproporcie vzhľadom na výšku platov a mieru zodpovednosti medzi jednotlivými predstaviteľmi súdnej, zákonodarnej a výkonnej moci. Experti sa zhodli na tom, že problémom je aj etika úradníkov a preto je potrebné pracovať na etických kódexoch. K tejto otázke vystúpila členka Rady pre štátnu službu D. Zemanovičová a zodpovedala otázky o návrhu Etického kódexu štátneho zamestnanca.

Záznam z podujatia nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=xLth475xagc