Štátni zamestnanci sa môžu zapojiť do tvorby etického kódexu

  • 29.05.2018

Zamestnanci môžu na webovej stránke zodpovedať otázky o etike, jej vnímaní a chápaní. Viac:  https://domov.sme.sk/c/20827941/statni-zamestnanci-sa-mozu-zapojit-do-tvorby-etickeho-kodexu.html#ixzz5Ga2DaLAV