Pri etickom líderstve vidí pätina zhoršenie

  • 31.10.2018

Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová napísali pre Hospodárske noviny komentár k téme etického líderstva, ktoré vímame ako dôležité z pohľadu presadzovania etických pravidiel na služobných úradoch. Upozorňujú aj na zistenie, že „ ...až 67 percent respondentov považuje trestanie porušovania etických pravidiel za dôležitý faktor, ktorý má vplyv na etiku na pracovisku, no len tretina súhlasí s výrokom, že ich nadriadený trestá porušovanie etických pravidiel.“ Viac v článku tu: https://komentare.hnonline.sk/komentare/1833157-pri-etickom-liderstve-vidi-patina-zhorsenie